Voorbeschouwing--> vermits dit een nieuw webadres is dient er opnieuw ingeschreven te worden op de mailinglist <--

--> because this is another web address, mail subscriptions should be reconfirmed <--

30-06-14 Brussels - Amsterdam DL9426 10h35 : 11h35
30-06-14 Amsterdam - Seattle    DL152   14h55 : 16h03

21-07-14 Seattle - Amsterdam  DL232 13h28 : 08h15
22-07-14 Amsterdam - Brussels DL9530 09h10 : 09h55

Net zoals de rode rotsen traditie geworden zijn in april en december, zijn de bergen, gletsjers, bossen en watervallen dit in de zomervakantie.  En waar kan je daarvoor beter zijn dan in het Noordwesten van de VS en Canada.

The red rocks of Utah and Arizona are becoming a tradition in Spring and Winter, but so is our trip to the Northwest of the US and Southwest of Canada in Summer.  Simply the best place in the world for great hikes surrounded by mountains, glaciers, woods en waterfalls.


Dit is de, al dan niet, definitieve planning voor juli.  Aandacht voor Olympic NP, North Cascades NP en Glacier NP in de VS en voor het Canadese gedeelte worden dat Waterton Park, Banff NP en Yoho NP.  In al deze parken hopen we even mooie wandelingen te doen zoals vorig jaar.
Geen opmerkingen: